29 de decembro de 2011

Inocentada

Está circulando un "Proyecto de Real Decreto-Ley 25/2011" que está causando alarma nos empregados públicos e que se chegou a publicar na páxina web dalgunha central sindical. Neste "proxecto" fálase da reducción dos días de asuntos particulares, da substitución de trienios por quinquenios e outras medidas de recorte.

Non lle fagades ningún caso, porque se trata dunha inocentada (só hai que ler a data da entrada en vigor). Bastante temos co que temos sen necesidade de inventar máis recortes para os traballadores públicos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo