24 de setembro de 2013

Os dependentes tamén pagan

O DOG de hoxe publicou un decreto -de 235 páxinas!- que, pomposamente, di que "define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención das persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo". En definitiva, trátase dun decreto que indica que porcentaxe do custo da prestación terá que pagar o usuario en función das súas rendas. As rendas están relacionadas co IPREM (indicador público de renda de efectos mústiples) e a porcentaxe que pagará o usuario irá entre o 0% e o 90%, en función da comparanza das súas rendas co IPREM.
Nin que dicir ten que, na práctica, non é máis que unha nova navallada aos servizos públicos e que, para a CGT, é responsabilidade de toda a sociedade, e non principalmente dos doentes, o sostemento daqueles que non se poden valer nun determiando momento. Disfrazar estas medidas como progresistas porque se fagan tendo en conta os ingresos non é máis que despoxar aos dependentes duns ingresos imprescindibles para a súa antonomía persoal.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo