3 de agosto de 2007

OUTRO PARCHE NA FUNCIÓN PÚBLICA; E VAN...

No DOG de hoxe, 3 de agosto, publícase unha Orde pola que "se constitúe a comisión para o estudo e preparación da Lei da función pública de Galicia". Nesta Orde fálase de que a "recente publicación da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público establece un novo marco básico..." Así que, por arte de birlibirloque, o goberno galego decátase de que a modificación da Lei da función pública de Galicia aprobada recentemente xa naceu morta, agás, claro está, das disposicións que conceden ós altos cargos prebendas para toda a vida. A comisión ten como obxectivo a elaboración, nun prazo de sete meses, dun informe proposta sobre a futura Lei da función pública de Galicia. ¡Será por leis!

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo