10 de marzo de 2015

Oferta pública de emprego 2015

 O DOG de hoxe publica a oferta pública de emprego para o ano 2015. Novamente o interese propagandístico é o que prima nesta oferta. Mestúranse nela todo tipo de situacións (ofertas xerais, prazas reservadas a procesos de consolidación, promoción interna...) para ocultar que é, outra vez, unha oferta cativa que continúa profundizando no desmantelamente dos servizos públicos ao cubrirse só o 50 % das vacantes que se produciron no período (porcentaxe que non ten en conta as xubilacións e amortizacións de centos de prazas).
En canto á promoción interna, non cubre mínimamente as aspiracións do persoal, que ven a súa carreira profesional mediatizada por un colar de botella permanente.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo