21 de decembro de 2012

Siempre cebándose nos máis débiles

Novamente o goberno ataca aos máis débiles e desprotexidos. Así, para o ano 2013 propón unha suba do 0,6 % no Salario Mínimo Interprofesional, que quedaría en 645,30 euros mensuais. Tamén propón que o Iprem (o indicador que se usa para prestacións como becas, desemprego e axudas) quede como está no ano 2012, é dicir, 532,51 euros ao mes.
Tras as conxelacións do ano pasado e as subas dos produtos básicos (alimentos, enerxía, vestido...) deste, é un novo ataque aos máis débiles, cometido por un goberno sen escrúpulos.
Máis información, picando aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo