11 de xullo de 2012

Unha resposta contundente e inmediata é necesaria

Os recortes anunciados, polo momento, por Rajoy:
  • Suba do IVE do 18 ao 21%. O IVE reducido sube do 8 al 10%.
  • Redución da prestación por desemprego, a partir dos 6 meses, do 60 ao 50%.
  • Supresión da dedución por compra de vivenda.
  • Esixencia de ter traballado previamente para ter dereito á Renda Activa de Inserción.
  • Eliminación da paga de decembro aos empregados públicos.
  • Redución dos complementos por IT aos empregados públicos.
  • Redución dos días de libre disposición dos empregados públicos.
E cales son os sacrificios que farán os empresarios?:
  • Aos empresarios redúcenlles as cotizacións á Seguridade Social.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo