16 de maio de 2012

Os políticos contra os empregados públicos

O presidente da Xunta de Andalucía anunciou, para algúns de sorpresa, importantes recortes salariais e de dereitos do persoal da Administración autonómica. O goberno do PSOE e de IU reducirá os complementos salarias entre un 0 e un 6% segundo categorías, eliminará os complemento nas pagas extras, aumentará a xornada laboral e a reducirá nos interinos coa correspondente redución retributiva.
Por outro lado, a Generalitat de Cataluña, gobernada por CIU, anunciou o recorte do 5% nos complementos salariais e, para evitar "agravios" estendeu a medida ao persoal da Administración de Xustiza.
Confirman estas medidas aquel dito tan sabio de "cambiarás de muiñeiro, pero non cambiarás de ladrón". Todos os partidos políticos seguen utilizando aos empregados públicos como señuelo ante a opinión pública, mentres o sector financeiro escapa a todos os controis. De nós depende que a situación siga así.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo