2 de maio de 2012

Recorte salarial aos afiliados da MUFACE enfermos

O goberno de Mariano anunciou que os funcionarios afiliados á MUFACE, que agora perciben o 100% do salario nas baixas de duración inferior a tres meses, verán reducidas as súas retribucións no caso de incapacidade temporal. Cando sexan superiores a tres meses tamén será inferior o complemento que paga a MUFACE.
Esta medida proponse coa escusa de recucir o absentismo laboral. Segue este goberno cargando as tintas nos desfavorecidos, neste caso os enfermos, que verán reducidos os ingresos familiares. Se quere reducir o absentismo inxustificado, que estableza os medios de inspección pertinentes, pero que non faga pagar xustos por pecadores. Está claro que non é máis que unha falacia para xustificar un novo recorte.
Os afiliados da MUGEJU e doutras mutualidades que poñan as barbas a remollar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo