5 de novembro de 2009

Xa hai data para o Contencioso contra o Acordo de Educación

O Acordo, asinado o verán de 2008 entre os todos os sindicatos maioritarios e a anterior Administración, só contou coa oposición de CGT. Eliminación do horario de verán para os subalternos nos centros, apertura á posibilidade de supresión das substitucións do persoal subalterno en caso de baixa, regularización do poder das direccións sobre o persoal non docente, modificación das condicións e xornadas de traballo por decisión exclusiva das direccións ou delegacións de educación ou o aumento do nivel dos auxiliares administrativos, medida claramente discriminatoria para o resto de auxiliares da Xunta de Galicia, son algunhas das “lindezas” deste gran Acordo que, dende a súa publicación, contou coa oposición da gran maioría do persoal subalterno, como así o demostraron as asembleas informativas que CGT convocou con motivo da súa publicación.
Será a primeiros de febreiro cando están emprazadas as partes para sexan os tribunais que decida sobre a súa legalidade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo