13 de novembro de 2009

CGT quédase soa na Xunta de Persoal da Provincia de Pontevedra solicitando cesamento do Xefe Territorial de Presidencia

A CGT considera que o escrito remitido polo actual Xefe Territorial de Presidencia da cidade de Pontevedra en contestación a un requerimento da Xunta de Persoal sobre a qué era debido que moitos compañeiros ocuparan postos distintos aos seus, incluso en distintas localidade e desempeñaran funcións que non lle correspondían, é total e absolutamente inaceptable e ven a demostrar como os políticos e os seus acólitos, independetemente da súa cor (o actual Xefe Territorial era co anterior goberno Secretario Provincial de Presidencia) queren convertir á Administración galega no seu “cortijo” particular. Só así se explica que este señor respostara a pregunta da Xunta de Persoal con “se algún funcionario realiza funcións que non lle corresponden ao seu posto, sempre as realiza de forma voluntaria por encontrarse máis cómodo nese traballo ou por ter interese en promocionar na administración pública”.
A proposta de CGT de solicitar o cesamento de este lumbreras non foi apoiada por ningunha outra organización sindical (CIG, UGT, CSIF e CC.OO), obtando por respaldar á da CIG que consistía en enviarlle un escrito ao Xefe Territorial en cuestión solicitando que non volvera a manifestarse neses termos.
O argumento defendido pola CIG para manifestar a súa disconfirmidade coa petición do cesamento foi que esta facía perder credibilidade a Xunta de Persoal. Impresionante.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo