9 de novembro de 2009

Represión sindical na Xunta

Cando hai uns meses se inaugurou o Edificio Administrativo de Pontevedra, a entón Delegada da Presidencia asegurou que o Edificio albergaría locais para todos os sindicatos con representación. Non obstante, isto non foi asi, e aínda que aos maioritarios se lles deu local, á CGT non. De feito, a oficina reservada para nós foi convertida nunha sala de lactación. Tanto de palabra como por escrito a Sección Sindical da CGT na Xunta tentou que facer valer os seu dereitos, pero o Secretario da Presidencia, actual Xefe Territorial, negoulle en todas as ocasións o noso dereito a ter local no edificio, tal e como nos corresponde por contar con representación na Xunta de Persoal.
Pero non queda aí a cousa. Na entrada do propio Edificio habilitáronse taboleiros para información sindical de cada organización con presencia na Xunta de Persoal, pero tampouco neste caso se lle deu á nosa Sección Sindical o espazo que a súa representación e a lei así disponen.
Así ás cousas a Sección Sindical de CGT na Xunta ven de denunciar á Administración Galega por un delicto para a liberdade sindical.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo