30 de xullo de 2007

PUBLICADA A ORDE QUE REGULA OS CERTIFICADOS DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA

No DOG de hoxe, día 30 de xullo, publícase a Orde que regula os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga). Mediante esta orde establécense 5 niveis oficiais de coñecemento da lingua galega e os seus correspodnentes certificados, que terán una denominación numerada do Celga 1 a Celga 5, sendo este último o de nivel máis alto de galego. O nivel pódese convalidar segundo os setudos realizados, pero para os que non tiveran estudos con galego ou quixeran obter un nivel superior establécense as probas pertinentes. É de sinalar que, para o acceso e valoración de méritos na función pública galega terá a mesma validez posuír as certirficacións de aptitude dos cursos oral, de iniciación de de perfeccionamento que as certificacións Celga 1, Celga 3 e Celga 4, respectivamente.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo