27 de decembro de 2013

Os recortes chegan á MUFACE

O pasado día 23 de decembro, o BOE publicou o concerto coas aseguradoras privadas para a prestación de asistencia sanitaria aos mutualistas de MUFACE. Este concerto subscríbese con Asisa, DKV, Igualatorio e Adeslas, polo que as persoas que actualmente teñan Sanitas deberán cambiarse durante o mes de xaneiro, ao cesar o 1 de febreiro Sanitas. A aqueles que non manifesten opción durante o mes de xaneiro se lles asignará de oficio o INSS. Tamén durante o mes de xaneiro se poderá cambiar de entidade.
Muface estende os recortes que xa se fixeran á sanidade pública e establece o copagamento de medicamentos hospitalarios, de transporte sanitario urxente e de reprodución asistida.
Aínfa faltan outras mutualidades, como a MUGEJU, pero é de esperar que vaian na mesma liña.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo