4 de febreiro de 2010

Xa chegou a suba de CC.OO., UGT e CSIF

A finais de setembro de 2009 os sindicatos maioritarios asinaron en Madrid o acordo retributivo para os funcionarios, o 0,3 % de suba. Foi presentado en todos os medios como un gran logro, máis si, como eles dicían, se lle sumaba a consecución da Cláusula de Revisión Salarial.

Menos dun mes máis tarde da sinatura, CGT advertíu que esta miserenta suba nin sequera era real, e non o era por dúas razóns evidentes (parece que só se lle escapaban aos asinantes). En primeiro lugar, porque a mediados de setembro xa era coñecida a retirada dos 400 € que o goberno dera en 2009, e que esta retirada íase realizar vía IRPF. En segundo lugar, porque as previsións do IPC para o 2010 sempre estaban por riba do 0,3 % do aumento salarial, de feito os orzamentos xerais do Estado recoñeceron finalmente unha previsión do 1 % que as organizacións económicas non oficiais sitúan no 1,3 % a finais de 2010.

Todos e todas acabamos de ver as nosas nóminas de xaneiro, e sorpresa? onde está a suba salarial que asinaron os maioritarios? Non só os nosos salarios reais non subiron aquel exiguo 0,3 %, senón que, na maioría dos casos experimentaron unha baixada. Pero non hai problema, nos dirán os delegados de CC.OO., UGT e máis CSIF, todo o que o perdamos do noso poder adquisitivo será “salvado” pola cláusula de revisión salarial. Si, seguro?, máis o problema é cando vai acontecer isto. Os hachas da negociación asinaron unha cláusula de revisión salarial bastante particular, en vez de efectuarse a revisión ano a ano efetuase ao remate da vixencia do acordo. E mentras? Pero non acaba aí a cousa, a aplicación da cláusula de revisión salarial prevista para o 2013, terase que efectuar cun novo goberno, xa que haberá eleccións no 2012, e tal e como establece o Estatuto Básico do Empregado Público, diante de situacións excepcionais os pactos ou acordos de carácter salarial poden non ser aplicados.

Non obstante, a crise, que parece xustificar todo, non existe para as subvencións que reciben son sindicatos “negociadores”. Dende 2005 estas subvención aumentaron un 50 % e si as sumanos ás que percibiu a CEOE saenos a case 60 millóns de euros no 2009, isto é un 300% máis que no 2004. Mentras o Centro de Estudos do BBVA e un informe da Confederación Española de Caixas de Aforro recomendan como medida para superar a crise a reducción do salario dos funcionarios/as ou incluso unha modificación legal que permita o seu despedimento. Ao mesmo tempo que a Xunta nos apreta o cinto a algúns, a maioría, a cantidade de beneficiados polo famoso “Plus de Altos Cargos”, pasou, co cambio de goberno de 122 a 191. Para eles si que non hai crise.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo