22 de febreiro de 2010

A voltas coa fichaxe

A Xunta volve a facerse propaganda (e a poñer aos funcionarios na picota) coa teima do control horario. Considera que os sistema actuais son obsoletos e que, coas novas tecnoloxías, se poden controlar "todos os movementos dos funcionarios".
A CGT non se opón a que a Xunta faga un control razoable do absentismo laboral (seguramente necesario nalgúns casos), pero o que non vai admitir é que se utilicen sistema ilegais ou que se persiga aos funcionarios en toda a súa actividade cotiá. Nestes casos, actuará en consecuencia.
Unha pregunta final: de quen é a empresa das máquinas de fichar?

1 comentario:

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo