30 de setembro de 2009

O Banco de España, tamén á caza do funcionario

No boletín económico de setembro do Banco de España, este organismo pedíu que se moderasen os soldos dos funcionarios, entre outros motivos porque hai un "cierto papel de liderazgo o dependencia mutua" entre os salarios públicos e os privados. Ademáis, alega Fernández Ordóñez, o gobernador, que, desde o comezo da Unión Monetaria, os soldos dos empregados públicos subiron en España un 7,7 % (entre 1999 e 2008).

Non está de máis recordarlle a este novo profeta do escarmento nas testas funcionariais que este 7,7 % foi moi inferior ao IPC na década e, por suposto, non arrastrou ao sector privado, que tivo subas moi superiores en dez anos. En canto a compararse coa UE é cousa de risa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo