9 de setembro de 2014

Fóra a relixión das escolas

O DOG de hoxe publica o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Nesta lamentable disposición establécese a obligatoriedade da Relixión ou dos Valores Sociais e Cívicos, a elección por parte dos pais ou titores legais, en todos os cursos de educación primaria. Establécese, ademáis, que a competencia do cotido da materia de relixión será competencia exclusiva da xerarquía eclesiástica.
Manifestamos a nosa oposición ao adoctrinamento de calquera tipo nas escolas, máxime cando se trata dunha materia fonte de superstición, fanatismo, ideas retrógradas e autoritarias que envelenan a mente dos cativos.
Non debe ser a sociedade o que garanta esta irracional educación, aínda que sexa do gusto dos país, dado que o único que se consegue é que a Iglesia siga sendo un poder fáctico que quere impoñer a toda a sociedade a súa visión particularísima da vida.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo