18 de decembro de 2009

Algúns números da Oferta de Emprego Público

Como cos números se poden facer xogos malabares, imos a analizar os que o DOG sinala:

Administración xeral (corpos xerais e escalas):
Corpos xerais:
Subgrupo A1: libres, 20; promoción interna, 25
Subgrupo A2: libres, 15; promoción interna, 25
Subgrupo C1: libres, 0; promoción interna, 30
Subgrupo C2: libres, 30; promoción interna, 30
Escalas:
Estatísticos (A2): promoción interna, 4; consolidación, 0
Finanzas (A1): promoción interna, 0; consolidación, 13
Estatísticos (A1): promoción interna, 0; consolidación, 1
Finanzas (A2): promoción interna, 0; consolidación, 5
Consumo (C1): promoción interna, 0; consolidación, 1

Administración especial:
Arquitectos (A1): libres, 10
Enxeñeiros industriais (A1): libres, 4
Enxeñeiros camiños (A1): libres, 6
Arquitectos técnicos (A2): libres, 6
Enxeñeiros técnicos agrícolas (A2): libres, 10
Enxeñeiros técnicos en obras públicas (A2): libres, 10
Delineantes (C1): libres, 2
Ambientais (C1): libres, 20 (proceden da oferta do ano 2008)

Persoal laboral:
Grupo I: consolidación, 293
Grupo II: consolidación, 85
Grupo III: consolidación, 83
Grupo IV: consolidación, 195
Grupo V: consolidación, 14

Total funcionarios: 267
Total laborais: 670
Total oferta: 937

A administración autonómica xa se lanzou a facer propaganda desta oferta, inmediatamente aproveitada polas academias para o seu pingüe negocio. Pois ben, tal como fixeron o ano pasado, pero de xeito aínda máis descarado, non é todo máis ca unha gran patraña. Examinemos os números reais.

* Das 937 prazas, 690 (73,64 %) xa están adxudicadas porque son prazas para consolidar por persoas que xa están dentro.
* Das 247 prazas restantes, 114 (46,15 %) son para promoción interna e non son, polo tanto oferta pública real. De feito, as vacantes que deixen os que promocionen serán cubertas, nos próximos exercicios, somentes nun 15 %, segundo anunciou a Dirección Xeral da Función Pública.
* Das 937 prazas ofertadas, somentes 133 (14,19 %) serán de acceso libre; e destas só 85 serán de corpos xerais.
* Das 133 de acceso libre, 20 son do ano pasado.


Poderíamos facer un máis amplo análise do que significa esta oferta, pero é suficiente para facerse unha idea. É unha oferta miserenta, que supón un deterioro aínda maior dos servizos públicos; e é unha oferta feita ad hoc para todos aqueles que foron, no seu momento, contratados fraudulentamente polos distintos gobernos e que agora verán consolidada definitivamente a súa situación á calor das ubres da administración. En canto a que é unha oferta que cumpre a legalidade, temos que dicir que non é difícil de conseguir se o que convoca é a caste oligárquica que fai as leis (ou o que as retorce cando é necesario), independentemente do partido gobernante.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo