2 de maio de 2008

Irracionalidade no grupo D

Dúas recentes informacións amosan a irracional posición de algúns sindicatos sobre a situación do corpo xeral auxiliar da Xunta de Galicia (actualmente grupo D, grupo C2 segundo o Estatuto Básico). Non sería importante se non indicase a posibilidade de que a inxustiza se siga cebando neste grupo, claramente o máis maltratado da administración, dada as funcións que está desenvolvendo e as retribucións que padece.

Referímonos ao seguinte: na reunión da comisión de persoal do pasado 21 de abril, a administración comprometeuse cos sindicatos chamados maioritarios, entre outras cousas, a "abordar a reclasificación do grupo E (grupo profesional) ao novo grupo C2". É dicir, convertir o grupo D (C2) nun caixón de xastre onde teñan cabida tanto os compañeiros que fan recados ou abren sobres como os que fan resolucións, controlan subvencións ou manexan apliciacións informáticas. A posición da CGT é clara: as funcións do actual grupo E non teñen nada que ver coas do grupo C2 e, en todo caso, as deste grupo son as que hai que valorar, dado que realizan funcións propias do grupo C1 (actual C) ou superiores sen ningún recoñecemento nin retribución axeitada.

O segundo caso é a chamada "Plataforma Sindical Unitaria" para o persoal funcionario non docente, asinada polo sindicatos CCOO, CIG, CSIF e UGT. Nesta plataforma preténdese, entre outras cousas, unha Mesa de Negociación Específica, a recatalogación dos postos con reclasificación de grupo e incremento do complemento de destino, o incremento do específico en 244 euros mensuais e a negociación das funcións. Nesta proposta están de novo involucrados os funcionarios do grupo D. Manifestamos o noso rexeite a separar o persoal dos centros de ensino do resto do persoal (iso é o que quere a Consellería) e que hai que abordar a situación deste colectivo desde unha visión global e non creando un corporativismo de colexio que, ademáis, non resolve os problemas. A toxicidade non se amaña pagando máis, senón apartando ao traballador do traballo insaluble; os horarios abusivos non se amañan con cartos, senón loitando e esixindo horarios dignos. As diferenzas de situación non se solucionan negociando á parte, senón levando a mesas xerais as situacións de colectivos concretos. Basta xa de escalas especiais, de corpos especiais, de grupos especiais...

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo