23 de abril de 2008

A mentira da Oferta de Emprego Público de 2008

“A bombo y platillo” foi presentada a Oferta de Emprego Público da Xunta de Galicia, nunha operación propagandística característica da clase política. Nada menos que 3283 prazas para ilusión dos opositores, fregue das mans nas academias y saque de peito dos sindicatos asinantes do acordo.

Pero tranquilos. A realidade desta tomadura de pelo é a seguinte:

Persoal funcionario (1347 prazas)
Promoción interna administración xeral: 435
Promoción interna para consolidación de grao persoal: 100
Acceso libre corpos xerais: 330
Acceso libre escalas: 7
Consolidación corpos xerais: 352
Consolidación escalas: 59
Acceso libre administración especial: 48
Consolidación administración especial: 16

Persoal laboral (1936 prazas)
Estabilización (laborais “regulares”): 1430
Consolidación (laborais “irregulares”): 433
OEP 2007 (acceso libre): 73

Especialmente penoso é a inclusión na OEP da chamada “promoción interna para consolidación de grao persoal”, que non supón nin creación de novas prazas nin cambio ou regularización da situación do persoal que aspire a elas, senón unha simple modificación do grao para ese reducido número de funcionarios. Despois da expectación espertada entre o funcionariado pola inclusión deste sistema de promoción, a realidade queda nunhas ridículas 100 prazas para o grupo C1 (grupo C ata agora). A CGT reivindica a posibilidade real de promoción efectiva de todo o persoal e o aprobado nesta OEP é unha pantomima de promoción.

En definitiva, os números cantan:
Acceso libre: 458 prazas (13,95 %)
Promoción interna con cambio de grupo: 435 prazas (13,25 %)
“Promoción interna” de consolidación de grao: 100 prazas (3,05 %)
O resto das prazas son de “consolidación” ou de “estabilización”, é dicir, prazas para os que xa están dentro e que suporán a creación de novos postos de laborais e a posterior funcionarización de moitos deles, polo tipo de traballo que desempeñan (sen posibilidade de concurso para o resto dos funcionarios). Distinto é o caso da promoción interna para cambio de grupo, dado que esta implica deixar vacante as mesmas prazas no corpo inferior.

Pantomima, fraude, engano... Estes son os principios informadores da política de persoal da Xunta de Galicia.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo