19 de febreiro de 2008

Consolidando, consolidando, é ao resto que nos vaian dando

O resto do que falamos son os que están dentro, os que levan vinte anos sen poderse promocionar, sen cambiar de nivel, sen incentivos...

A CGT xa espoñeu, cando se ía aprobar a modificación da Lei da Función Pública de Galicia, que se definise o concurso-oposición como un "sistema normal" de acceso á función pública. Para nós, este debe ser un sistema extraordinario, para impedir, precisamente, que servise de coladeira para tanto chanchullo que se ten feito en materia de persoal. Pois ben, xa o temos: un proceso de consolidación de emprego polo sistema de concurso-oposición no que interinos, laborais irregulares e outros colectivos poderán "normalizar" a súa situación. Os sindicatos representativos na Xunta levan meses negociando o asunto e pronto sairá adiante. E que conste que non nos opoñemos a que haxa concursos-oposicións; opoñémonos a que se fagan cos criterios preconcebidos de facilitar absolutamente o acceso aos implicados sen un nivel mínimo de esixencia. Cando saian os baremos, saberémolo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo