20 de setembro de 2007

EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA, CAMBIAMO-LO PESCOZO POLO CU

Estase negociando a promoción interna dos grupos A, B e D e as previsións non poden ser máis nefastas para o funcionariado. Tal e como fixeron co grupo C, o baremo dos méritos é calquera cousa menos xusto: a puntuación concedida ós que teñen o máximo grao consolidado (xa sabedes, libres designacións e similares) é equivalente a case 30 anos de servizos como posto base (os sen padriño e desafortunados); Concédense puntos por ter permisos de paternidade e similares (iso que é? mérito ou capacidade?), producindo unha discriminación evidente no dereito á promoción, etc. Está claro: para o persoal ó servizo da Xunta de Galicia, a entrada do PSOE-BNG non supuxo mellora ningunha nas condicións de acceso nin de traballo. Como non nos movamos, estamos aviados.

Podedes consultar os borradores nas seguintes ligazóns:

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Confederación Xeral do Traballo

Confederación Xeral do Traballo